15
ژوئن

فریلنسر VOIP کیست؟

فریلنسر VOIP کیست؟

? فریلنسر ( Freelancer ) به شخصی گفته می شود که به یک سازمان و یا شرکت مشخص تعهد و وابستگی نداشته و فعالیت حرفه ای خود را به صورت پروژه ای و جداگانه برای افراد و مجموعه های مختلف انجام می دهد.

افرادی که به صورت فریلنسر ( Freelancer ) می توانند در حرفه سیستم تلفنی VOIP کار کنند به سه دسته تقسیم می شوند :

۱) مهندسین فنی VOIP
۲) مهندسین فروش VOIP
۳) برنامه نویس های VOIP

? دسته اول ) مهندسین فنی VOIP :

افرادی هستند که دانش و مهارت نصب و راه اندازی سیستم تلفنی VOIP را دارند و اگر در واحد فنی یک شرکت استخدام نباشند ، به صورت فریلنسر می توانند پروژه های سیستم تلفنی ویپ خود و مهندسین فروش VOIP را انجام دهند. این افراد در صورت فراگیری مهارت ها ، تکنیک ها و اصول و فنون فروش می توانند یک مهندس فروش VOIP نیز باشند.

مهندس فنی voip

? دسته دوم ) مهندسین فروش VOIP :

افرادی هستند که علاوه بر آشنایی با مفاهیم تکنولوژی VOIP و انواع راه کارهای پیاده سازی سیستم تلفنی ویپ ، تسلط کاملی بر مهارت ها و تکنیک های فروش ، بازاریابی و بازارسازی در جهت گرفتن پروژه های سیستم تلفنی VOIP دارند. این افراد در صورتی که در واحد فروش یک شرکت استخدام نباشند ، به صورت فریلنسر می توانند پروژه سیستم تلفنی VOIP بگیرند و نهایتا توسط شرکت های ارائه دهنده سیستم تلفنی ویپ و یا مهندسین فنی VOIP آن را به انجام برسانند.

مهندس فروش ویپ

? دسته سوم ) برنامه نویس های VOIP :

افرادی هستند که با دانش برنامه نویسی در تکنولوژی VOIP آشنایی داشته و توانایی برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای مرتبط با سیستم تلفنی VOIP را دارند. این افراد نیز اگر در واحد برنامه نویسی یک شرکت استخدام نباشند ، می توانند پروژه های برنامه نویسی مهندسین فنی VOIP ، مهندسین فروش VOIP و همچنین شرکت های فعال در حرفه سیستم تلفنی VOIP را انجام دهند.

برنامه نویس VOIP

امیدواریم مطالب این مقاله از مقالات ویپ ( VOIP ) سایت ویپ دان در رابطه با فریلسنر VOIP مورد توجه شما قرار گرفته باشه. جهت مشاهده و مطالعه سایر مقالات ما به بخش مقالات سایت مراجعه فرمایید.❤️

فریلسنر ویپ