نصب و راه اندازی

پس از بازدید از پروژه و تایید پیش فاکتور ارائه شده ، اقدامات لازم در خصوص نصب سیستم تلفنی ویپ به عمل آمده و طی مدت زمان اعلام شده ، مرکز تلفن VOIP راه اندازی شده و به صورت کامل و طبق درخواست و نیاز های کارفرما تحویل می گردد.