24
آوریل

آشنایی با قابلیت Queue در ایزابل

?قابلیت Queue ایزابل چه کارایی دارد ؟ هرگاه تعداد تماس گیرندگان بیشتر از تعداد پرسنل پاسخگو باشد ، صف انتظار تماس ( Queue ) افراد تماس گیرنده را در...

بیشتر بخوانید