24
آوریل

آشنایی با قابلیت ivr در ایزابل

?به منظور شناخت IVR در سیستم تلفنی ایزابل ابتدا باید بدانیم تلفن گویا ( IVR ) از مهمترین بخش های یک سیستم تلفنی بوده که در قالب یک منوی...

بیشتر بخوانید