14
جولای

سیستم تلفنی VOIP مدیران فروش را پولدار می کند !

? در اکثر شرکت ها و سازمان ها درصدی از مبلغ کل فروش مجموعه به مدیران فروش اختصاص دارد. همین موضوع باعث میشود تا مدیران فروش از تمام ابزارها...

بیشتر بخوانید