بازاریابی VOIP
13
سپتامبر

نگاهی کوتاه به آمیخته بازاریابی در حرفه سیستم تلفنی VOIP

آمیخته بازاریابی معروف 4P از ۴ بخش اصلی ( Product , Price , Place , Promotion ) که معادل فارسی آنها ( محصول ، قیمت ، محل عرضه محصول...

بیشتر بخوانید