25
آوریل

آشنایی با قابلیت Extensions در ایزابل به منظور ساخت داخلی در ایزابل

?قابلیت Extensions به منظور ساخت داخلی در ایزابل می باشد. یکی از مهمترین قابلیت های یک سیستم تلفنی ویپ ، امکان ایجاد شماره تلفنی داخلی و اختصاص آنها به...

بیشتر بخوانید