24
آوریل

سیستم تلفنی ایزابل ( Issabel ) چیست؟

سیستم تلفنی ایزابل ( Issabel ) یک سیستم تلفنی رایگان و کد باز است که هسته تلفنی آن Asterisk می باشد. استریسک یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای سیستم تلفنی...

بیشتر بخوانید