22
آوریل

سیستم تلفنی 3CX چیست ؟

سیستم تلفنی 3CX یکی از انواع نرم فزارها سیسستم تلفنی ویپ به شمار می رود. VOIP چیست ؟ VOIP اختصار Voice Over IP و به معنای انتقال صدا بر...

بیشتر بخوانید