21
آوریل

freePBX چیست؟

سیستم تلفنی FreePBX چیست؟ این نرم افزار یکی از انواع نرم افزارهای رایگان و Open Source سیستم تلفنی ویپ است. VOIP چیست؟ VOIP به معنای انتقال صدا بر بستر...

بیشتر بخوانید